Z kim będziesz
pracować.

MC2 Solutions to profesjonaliści w branży IT, świadczący usługi na najwyższym poziomie. To ludzie, których suma wiedzy i doświadczeń równoważna jest energii, z jaką działają.

Jesteśmy zespołem specjalistów, który od lat realizuje duże projekty w sektorze prywatnym i kluczowe wdrożenia w sektorze publicznym (między innymi w ramach Ministerstwa Cyfryzacji). Zajmujemy się prowadzeniem złożonych projektów dla średnich i dużych organizacji. Modernizujemy oraz zwiększamy ich efektywność. Opracowujemy rozwiązania podnoszące jakość produktów i usług oraz redukujące ich cenę. Na dobrą sprawę, nasze działania streszczają się w jednym słowie - „lepiej”.

Znamy specyfikę polskiego rynku od podszewki. Mamy świadomość możliwości i ograniczeń infrastrukturalnych, doskonale poruszamy się w obszarze obowiązującego prawa, a nade wszystko rozumiemy potrzeby przedsiębiorców i instytucji. Równocześnie, uważnie śledzimy światowe trendy i dostrzegamy wielki potencjał wciąż dokonującej się cyfrowej rewolucji. Chcemy być liderami innowacji i chcemy dokonywać przełomowych zmian.

Zarząd.

Anna Streżyńska
PREZES ZARZĄDU

Z wykształcenia prawnik, zaangażowana przez całe życie zawodowe w ICT. W latach 2015–2018 Minister Cyfryzacji w rządzie Beaty Szydło, a następnie w rządzie Mateusza Morawieckiego. Przewodnicząca Rady Architektury oraz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Swoim doświadczeniem i wiedzą wspierała takie instytucje jak UOKiK i Ministerstwo Łączności. W okresie od listopada 2005 do maja 2006 była podsekretarzem stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. W latach 2006–2012 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Od 2012 związana ze spółką Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, gdzie najpierw była przewodniczącą rady nadzorczej, zaś od 2014 do listopada 2015 pełniła funkcję prezesa. W marcu 2015 objęła stanowisko prezesa operacyjnego w projekcie Internet dla Mazowsza. Zasiadała w ciałach doradczych wielu instytucji, m.in. w Radzie ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w UNGC. Od 2013 ekspert w Fundacji Republikańskiej. Od sierpnia 2015 członkini rady Ośrodka Analiz Strategicznych.

W 2008 uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego, którą przyznano jej za zwalczanie monopolu Telekomunikacji Polskiej. W 2010 otrzymała Odznakę Honorową Bene Merito. W 2012 wyróżniona Nagrodą im. Marka Cara.

Arkadiusz Szczebiot
WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Menadżer IT o dużym doświadczeniu, pracujący dla uznanych międzynarodowych marek.

W latach 2002-2010 kierował rozwojem firmy informatycznej, odnosząc z nią sukcesy na rynku międzynarodowym. W latach 2011-2016 zatrudniony w Pfizer, będącej największym przedsiębiorstwem farmaceutycznym na świecie. Pełnił w niej kluczowe role związane z zarządzeniem IT, m.in. kierował pracami Rady Architektury oraz pionu integracji i projektowania rozwiązań, sprawował funkcję doradczą dla zarządu firmy (C-Level Advisory). Począwszy od 2013 nadzorował wydzielone obszary IT firmy Zoetis, będącej największym (po Facebooku) debiutem na giełdzie nowojorskiej. W latach 2016-2018 Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. IT odpowiedzialny za nadzorowanie działania Pionu IT w Ministerstwie Cyfryzacji, współpracę z podległymi jednostkami oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki (w tym za transformację tej jednostki) oraz
współpracę z NASK PIB oraz IŁ PIB i IMM (członek rad naukowych). Ponadto, w ministerstwie nadzorował wszystkie projekty MC oraz pełnił funkcje Przewodniczącego Komitetów Sterujących wielu z nich, Przewodniczącego Rady Dyrektorów IT oraz wiceprzewodniczącego Rady Architektury.