Anna Streżyńska

Anna Streżyńska
PREZES ZARZĄDU

Z wykształcenia prawnik, zaangażowana przez całe życie zawodowe w ICT (UOKIK, Ministerstwo Łączności, praktyka prywatna). Od 15 listopada 2005 do 6 maja 2006 zajmowała stanowisko podsekretarza stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. W latach 2006-2012 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Od 2012 związana ze spółką Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, gdzie była przewodniczącą rady nadzorczej, a od 2014 pozostawała jej prezesem do listopada 2015. W marcu 2015 objęła stanowisko prezesa operacyjnego w projekcie Internet dla Mazowsza. Zasiadła także w różnych ciałach doradczych, m.in. w Radzie ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz UNGC. Od 2013 ekspert w Fundacji Republikańskiej, od sierpnia 2015 członkini rady Ośrodka Analiz Strategicznych. W latach 2015-2018 minister cyfryzacji w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, przewodnicząca Rady Architektury oraz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

W 2008 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego (przyznaną za zwalczanie monopolu Telekomunikacji Polskiej). W 2010 otrzymała Odznakę Honorową Bene Merito. W 2012 wyróżniona Nagrodą im. Marka Cara.